Hồ sơ công ty

Về Aoyama Plastic Painting, công ty đang mở rộng hoạt động kinh doanh sản xuất với những ý tưởng mới.

Mục tiêu kinh doanh

Chúng tôi hỗ trợ một hệ thống sản xuất tích hợp vượt ra ngoài phạm vi sơn phủ, từ thiết kế và sản xuất khuôn mẫu cho đến hoàn thiện.

Thiết bị nhà máy

Chuyền sơn của chúng tôi có trang thiết bị và hệ thống đáp ứng mọi nhu cầu, số lượng từ ít đến nhiều, kích thước từ nhỏ đến lớn, sơn UV, gốc nước, một thành phần, hai thành phần.

AOYAMA VIỆT NAM

Để cung cấp công nghệ sản xuất với chi phí thấp hơn và yên tâm hơn, chúng tôi có thể cung cấp sản xuất tích hợp từ sản xuất khuôn mẫu đến lắp ráp tại Việt Nam.

Tin tức