cat laser cac chi tiet trong xe

cat laser cac chi tiet trong xe

Tiêu đề: cat laser cac chi tiet trong xe
Alt: cat laser cac chi tiet trong xe
Chú thích:
Type: image/jpeg
Mô tả:

Uploaded To:

Công nghệ laser khắc chìm các chữ số, ký hiệu xuyên sáng lên bề mặt đã gia công sơn, cho phép đèn led nền chiếu sáng xuyên qua những chỗ đã khắc mà ngoại quan…

Media - 05 Khắc laser xuyên sáng cho các bộ phận trong xe và thiết bị gia dụng:

  • Giao hàng toàn quốc
  • Chất lượng, Uy tín

Tìm kiếm cho: