xi-ma-chan-khong vang dong

xi-ma-chan-khong vang dong

Tiêu đề: xi-ma-chan-khong vang dong
Alt: xi-ma-chan-khong vang dong
Chú thích:
Type: image/webp
Mô tả:

Uploaded To:

Mạ chân không lên nhựa là quá trình mạ vật liệu kim loại lên bộ phận nhựa trong một buồng chân không. Công nghệ xi mạ chân không tiên tiến của Aoyama cho phép…

Media - 04 Xi mạ chân không lên nhựa:

  • Giao hàng toàn quốc
  • Chất lượng, Uy tín

Tìm kiếm cho: