numpad by aoyama laser

numpad by aoyama laser

Tiêu đề: numpad by aoyama laser
Alt: numpad by aoyama laser
Chú thích:
Type: image/webp
Mô tả:

Uploaded To:

Công nghệ laser khắc chìm các chữ số, ký hiệu lên bề mặt đã gia công sơn, cho phép đèn led nền chiếu sáng xuyên qua những chỗ đã khắc mà ngoại quan bên ngoài…

Media - 05 Cắt laser các bộ phận trong xe và thiết bị gia dụng:

  • Giao hàng toàn quốc
  • Chất lượng, Uy tín

Tìm kiếm cho: