[Giấy chứng nhận đăng ký] Vấn đề thứ hai!

  • Giao hàng toàn quốc
  • Chất lượng, Uy tín

Dành cho các công ty mong muốn cải thiện dịch vụ của họ! “Giấy chứng nhận đăng ký Omotenashi”

Đã hoàn tất đăng ký “chứng nhận tiêu chuẩn khách sạn”!

Hệ thống này được thành lập bởi Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp với mục đích nâng cao sự hài lòng của khách hàng , nhân viên và xã hội (cộng đồng) và tiếp tục phát triển nó .

Mặc dù hệ thống này vẫn chưa được nhiều người biết đến nhưng Tranh nhựa Aoyama sẽ đóng một vai trò trong việc hồi sinh khu vực để mọi người trong thành phố có thể sống với nụ cười !

Dấu tròn màu đỏ (chứng nhận màu đỏ) có nghĩa là ‘bản tự công bố sự phù hợp của một nhà cung cấp dịch vụ sẵn sàng làm việc để cải tiến dịch vụ’ . Từ bây giờ, tôi sẽ phấn đấu để được mọi người công nhận, và tôi sẽ cống hiến hết mình để đạt được chứng chỉ vàng!

Tìm kiếm cho: