Nhà máy

Giới thiệu chuyền sơn và dây chuyền in tại nhà máy của chúng tôi

CHUYỀN SƠN 1F

CHUYỀN SƠN 2F

Dây chuyền tự động hoàn toàn
<< Chiếu xạ UV >>
Đặc điểm kỹ thuật phòng sạch
Lò sấy an toàn loại 1

CHUYỀN IN 1F

Máy in lụa

SK250 (Shinei) 1 bộ máy
S500-II (OSMO) 1 bộ máy
S130 (OSMO) 2 bộ máy
NEW LONG 2 bộ máy
Lanus 1 unit
SERIA (SSP650AN) 1 bộ máy

Máy in lụa

SK350 (Shinei) 1 bộ máy
S500-II (OSMO) 1 bộ máy
S130 (OSMO) 2 bộ máy
NEW LONG 2 bộ máy
Lanus 1 bộ máy
SERIA (SSP650AN) 1 bộ máy

Máy in PAD

CHUYỀN SƠN TĨNH ĐIỆN 1F

Chuyền sơn tĩnh điện
Thích hợp cho vật liệu kim loại

Xử lý photphat tạo màng bám trước khi sơn

Buồng sấy lên tới 250 độ

CHUYỀN GIA CÔNG MẠ 1F – XI MẠ CHÂN KHÔNG

Dây chuyền xi mạ chân không
Sơn UV, sơn 2 thành phần, sơn 1 thành phần

Mạ trên sản phẩm nhựa

Máy mạ chân không: 1.8x2m