Sơn thủ công và sơn tự động

Do chuyền sơn thủ công và dây chuyền máy sơn tự động thực hiện.
Đặc điểm kỹ thuật phòng sạch
Lò sấy an toàn loại 1

Danh sách các sản phẩm mà chúng tôi đã thực hiện tổng thể từ thiết kế thiết kế đến khuôn mẫu, khuôn đúc, sơn và lắp ráp, và các công việc chuyên về sơn nhựa.

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Hiển thị tất cả 12 kết quả