Xi mạ chân không

Sơn UV, sơn 2 thành phần, sơn 1 thành phần. Mạ được mọi vật liệu từ nhựa đến kim loại, mọi kích thước và hình dạng.

Máy mạ chân không: 1,8x2m
Đặc điểm kỹ thuật phòng sạch

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hiển thị tất cả 2 kết quả