Tấm chắn mặt kháng khuẩn để ngăn ngừa nhiễm vi rút coronavirus mới

  • Giao hàng toàn quốc
  • Chất lượng, Uy tín

Những nỗ lực của chúng tôi đã được đăng trên Nikkan Kogyo Shimbun.

ng Junichi Fujimori của Diamond Kogei Co., Ltd., Takuto Kasei Co., Ltd., Kohoku Ward, Yokohama City, Hegaki Manufacturing Co., Ltd. để ngăn ngừa nhiễm coronavirus mới. Gọng kính cố định vào đầu cho phép vừa đeo kính vừa đeo được. Khung và tấm chắn là một bộ, và công suất hàng ngày là 2000 bộ.

Để biết thêm chi tiết  , vui lòng kiểm tra công suất phát triển lá chắn kháng khuẩn hàng ngày 2000 cặp corona / Pst mới của Nikkan Kogyo Shimbun.

Trong tương lai, chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết các vấn đề của các công ty, chủ yếu trong ngành sản xuất, bằng cách tổng hợp thế mạnh của mỗi người, đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao và hợp đồng sản xuất sản phẩm.

Tìm kiếm cho: